Moeten eigenaren van elektrische auto's wegenbelasting betalen?

Wegenbelastingvoordelen voor elektrische auto's

In veel landen zijn elektrische auto's vrijgesteld van wegenbelasting als een stimulans om schoon en duurzaam vervoer te bevorderen. Deze vrijstelling kan volledig of gedeeltelijk zijn en is vaak afhankelijk van de specifieke wetgeving van het land of de regio. Het is belangrijk om de meest recente informatie te controleren bij de nationale of lokale belastingdienst, omdat beleid en belastingvoordelen kunnen veranderen.