Laadpaal bij je bedrijf verplicht, hoe zit dat?

Steeds meer mensen stappen over op elektrisch rijden vanwege de voordelen op het gebied van milieu en kostenbesparingen op lange termijn. Om deze transitie te ondersteunen en te stimuleren, heeft de Europese Unie richtlijnen opgesteld die de aanleg van laadinfrastructuur bij nieuwe utiliteitsbouw en woningbouw verplicht stellen. In deze blog duiken we dieper in op deze verplichtingen en wat ze betekenen voor bedrijven. 

Verplichte laadinfrastructuur voor nieuwbouwprojecten

Tegenwoordig geldt voor utiliteitsbouw (bouwwerken die geen woonbestemming hebben) met meer dan tien parkeerplaatsen de verplichting om minimaal één oplaadpunt te realiseren. Dit geldt zowel voor binnen als buiten het gebouw gelegen parkeervakken.
Lees er meer over op onze vastgoed pagina.

Daarnaast moeten er 'loze leidingen' worden aangelegd voor ten minste één op de vijf parkeerplaatsen. Deze leidinginfrastructuur maakt het mogelijk om op een later tijdstip oplaadpunten voor elektrische auto's te installeren zonder ingrijpende verbouwingen. Dit biedt bouwers de kans om voorbereidende maatregelen te treffen voor een elektrische toekomst.

Wat opvalt uit het verslag van de consultatiefase is dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor MKB-bedrijven en kleine ondernemers. De Europese richtlijnen zijn bedoeld om de uitrol van laadpunten te stimuleren, zelfs bij kleinere bedrijven. Hierdoor lijkt het erop dat er geen ruimte is voor uitzonderingen op deze verplichtingen, zelfs niet voor gebouwen in eigendom van kleine en middelgrote ondernemingen.

Laadinfrastructuur ook verplicht bij renovatie

De verplichtingen voor laadinfrastructuur gelden ook voor gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan. Dit geldt als de totale renovatiekosten meer dan 25% van de waarde van het gebouw bedragen. 

Voor parkeervakken binnen het te renoveren gebouw gelden de laadinfrastructuur verplichtingen als de renovatie betrekking heeft op de parkeergelegenheid of de elektrische infrastructuur van het gebouw. Voor parkeervakken buiten het gebouw gelden deze verplichtingen als de renovatie betrekking heeft op de parkeergelegenheid of de elektrische infrastructuur ervan.

De verplichting vervalt als de kosten voor het aanleggen van oplaadpunten en loze leidingen meer dan 7% van de totale renovatiekosten bedragen.

Verplichte Laadinfrastructuur bij bestaande utiliteitsbouw

Voor bestaande utiliteitsbouw met meer dan 20 parkeerplaatsen geldt de verplichting om vóór 1 januari 2025 ten minste één oplaadpunt te realiseren. Dit betekent dat ieder parkeerterrein bij utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen vanaf dat moment over minstens één oplaadpunt voor elektrische auto's moet beschikken.

Voldoet uw bedrijf aan de eisen?

De verplichte laadinfrastructuur-eisen uit de Europese richtlijnen zijn van groot belang om de groei van elektrische mobiliteit te ondersteunen. Ze zijn niet alleen gericht op nieuwe gebouwen, maar ook op renovaties en bestaande utiliteitsbouw. Hoewel er geen uitzonderingen worden gemaakt voor kleine bedrijven, is deze verplichting een stap in de richting van een meer duurzame en elektrische toekomst voor mobiliteit.

Het is van cruciaal belang dat vastgoedontwikkelaars, bouwers en eigenaren zich bewust zijn van deze verplichtingen en de nodige stappen ondernemen om aan de eisen te voldoen. Samen kunnen we bijdragen aan een groenere en schonere mobiliteit voor iedereen.

Via een gratis kennismaking adviseren wij u graag over de koop- of exploitatiemogelijkheden en de meeste geschikte laadpalen voor uw bedrijf!

Interesse in onze dienstverlening?

Bij ons kun je rekenen op een betrouwbare dienstverlening en kwalitatief hoogwaardige laadvoorzieningen.

Foto-15 gecomprimeerd

We horen graag van je!

Ma t/m vr 8.00-17.00 uur