MKB-Rotterdam-Verduurzaamt
  • Home
  • MKB Rotterdam verduurzaamt

MKB Rotterdam verduurzaamt

Duurzaam ondernemen in Rotterdam? Start nu kostenvrij met elektrisch laden.

Meld je aan bij Orange Charging

En werk kostenvrij of met je eigen laadoplossing mee aan de verduurzaming van jouw stad.

Help bij het terugdringen van de CO2 uitstoot
Biedt jouw klanten en personeel voldoende ruimte voor elektrisch laden
Blijf concurrentie en wachttijden voor
Werk aan een duurzaam imago van jouw onderneming

Rotterdam is een stad van kansen. Van doorpakken bij tegenslag en handen in elkaar om doelen te behalen. Als MKB-er ben je het gewend om de lat hoog te leggen. Maar de lat voor de milieueisen van de komende jaren? Die ligt wel erg hoog. Het terugdringen van de CO2 uitstoot is van groot belang voor iedereen en daarom zijn er door de Gemeente Rotterdam belangrijke doelen gesteld. Hoe zorg je ervoor dat je meegaat in de essentiële verduurzaming?

De milieueisen van Rotterdam

Op nationaal niveau is het SER Energieakkoord gesloten waarin is bepaald dat in 2035 alle nieuw verkochte personenauto’s in staat moeten zijn om emissievrij te rijden. Om dit doel te behalen, worden gefaseerd maatregelen doorgevoerd. Deze veranderingen betekenen dat er op korte termijn in Rotterdam veel meer auto’s op elektriciteit zullen rijden.

mkb_foto-7

Hierdoor zal de vraag naar laadpalen de komende jaren fors stijgen. Om tekorten en wachttijden voor installatie te voorkomen, is het van belang dat er nú naar gehandeld wordt. De Van Nelle Fabriek, Hoofdpartner van MKB Rotterdam, gaf eerder het goede voorbeeld. Zij plaatsten in samenwerking met Orange Charging een laadplein waar gelijktijdig 48 voertuigen kunnen laden.

 

Elektrisch laden makkelijk gemaakt

De installatie van een laadplein kan complex zijn en als ondernemer weet je hierdoor niet zomaar waar je moet beginnen. Bij Orange Charging wordt gedacht in oplossingen. Samen met fabrikant Ecotap en installateur NL Mobility word je stap voor stap meegenomen in het proces. Hierdoor is starten met elektrisch laden voor iedereen makkelijk én haalbaar, ook zonder investering vooraf. Jasper Boogert, manager bij Orange Charging, legt uit: 

Foto-9-4 gecomprimeerd

“Wij geloven al lange tijd in de doorbraak van de elektrische auto. In 2019 verkochten we een groot gedeelte van ons netwerk met tankstations om ons bedrijf verder te verduurzamen en onder de naam Orange Charging een groot netwerk met laadvoorzieningen uit te rollen. In veel gevallen dragen wij de investeringen. Ons verdienmodel bestaat uit de in- en verkoop van elektra. Dit is nu nog een erg dunne business case, maar wij geloven dat toekomstige laadvolumes toe zullen nemen. Klanten die liever zelf investeren in laders kunnen ook bij ons terecht. Door het MKB de keuze te bieden tussen de exploitatie van laadpalen en een eigen investering, is er altijd een passend aanbod voor de ondernemers. Het is daardoor op iedere locatie mogelijk om laadvoorzieningen te realiseren!”

Kostenvrij investeren in de toekomst

Het exploiteren van laders houdt in dat je grond ter beschikking stelt voor het plaatsen van 1 of meerdere laadpalen. Als ondernemer blijf je hierbij kostenvrij: de investeringen in de lader en installatie worden gedragen door Orange Charging en de elektra die verbruikt wordt uit de meterkast, wordt door Orange Charging vergoed.

Zo ga je er als ondernemer nooit op achteruit en kun je probleemloos vóóruitkijken. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor jouw bedrijf. Blijf concurrentie voor, wees gastvrij voor klanten en werknemers en werk aan een duurzaam imago met het aanbieden van elektrische laadvoorzieningen.

Rotterdam verduurzamen? Het begint bij de ondernemer.

Er worden vanuit de overheid diverse eisen gesteld voor verduurzaming en uiteindelijk komt het neer op de ondernemers. Laten wij de handen ineen slaan en versneld zero emissie realiseren voor Rotterdam.

Foto-4-3 gecomprimeerd 1

We horen graag van je!

Ma t/m vr 8.00-17.00 uur