MPZ helpt de zorg te verduurzamen (Milieu Platform Zorg)

Deze blog is speciaal voor zorginstellingen/zorglocaties die meer willen weten over Milieu Platform Zorg (MPZ). We leggen uit wat het MPZ doet, de te behalen duurzaamheidsniveaus en de verplichting van laadvoorzieningen in 2025. 

Wat is MPZ?

MPZ is een vereniging voor én door de zorg. Het helpt de zorg te verduurzamen. MPZ werkt aan kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van duurzaam beleid, milieuzorg, milieuaudits, monitoren van milieuprestaties en -kosten, verslaglegging en praktische thema’s als veilig werken met gevaarlijke stoffen, preventie van water, energie, afval, afvalwater, vervoer, duurzaam inkopen, tegengaan van voedselverspilling, circulaire grondstoffen enz. (milieuplatformzorg.nl)

Wat is de Milieuthermometer Zorg? (MTZ)

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door MPZ in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur). Met de Milieuthermometer Zorg maakt de instelling haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar. Dit keurmerk wordt dus uitgegeven door Milieu Platform Zorg en Stichting Milieukeur en wordt enkel toebedeeld aan de organisaties die het gouden niveau weten te behalen. Verder komen de volgende instellingen in aanmerking voor een dergelijk keurmerk:

  • Ziekenhuisinstellingen
  • Universitaire Medische Centra
  • GGZ-instellingen
  • Verpleeg- en Verzorgingsinstellingen
  • Instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking
  • RIBW-instellingen (Regionale Instelling Beschermd en Begeleid Wonen)
    (milieuplatformzorg.nl)

Verschillende niveaus: Brons, Zilver en Goud

Honderden zorglocaties in Nederland zijn gestart om op alle grote locaties het milieumanagement ‘Milieuthermometer Zorg’ MTZ, in te voeren. De Milieuthermometer biedt medewerkers en deelnemers ter plaatse praktische middelen om duurzaamheid concreet vorm te geven.

In de MTZ zijn drie verschillende niveaus uitgewerkt; namelijk Brons, Zilver en Goud. Elk niveau heeft een eigen doelstelling. De doelstelling van Brons is ‘het motiveren van instellingen om structureel met milieumanagement bezig te zijn.’

Verder zou het Zilveren niveau ervoor moeten zorgen dat ‘instellingen, die al een aantal jaar gestructureerd bezig zijn met milieumanagement, verder richting geven aan hun milieuprogramma.’

Tenslotte dient het Gouden niveau voor ‘het bieden van een ambitieus niveau, waarmee instellingen zich kunnen onderscheiden van de overige instellingen die met milieumanagement bezig zijn.’ Het gouden niveau biedt dus zoals eerder vermeld de mogelijkheid tot het voeren van een Milieukeur keurmerk.

De richtlijnen van deze Milieuthermometer zijn met name een extra waardering boven op de wettelijke verplichtingen die gelden voor zorginstellingen inzake verduurzaming. Het voeren van het keurmerk brengt verder ook kosten met zich mee. Het bijbehorende ‘tarievenblad’ kun je vinden op de website van SMK* 
*SMK beheert het keurmerk Milieukeur en is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Voor financiering van de werkzaamheden brengt SMK afdrachten in rekening bij keurmerkhouders. Denk aan de ontwikkeling en het beheer van de certificatieschema’s, voorlichting en onderzoek.

Laadvoorzieningen verplicht in 2025 bij zorglocaties

Laadvoorzieningen spelen een rol binnen het verkrijgen van een keurmerk. Naast de verplichting vanuit Europa dat ieder gebouw met meer dan 20 parkeerplaatsen één laadpunt moet hebben, gaat de Milieuthermometer nog net iets verder..

In het handboek van de Milieuthermometer zorg is een uitgebreid hoofdstuk opgenomen met als onderwerp schoon en zuinig vervoer. Een van de onderwerpen is: oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Doel: Stimuleren van elektrisch rijden door laden te faciliteren.

Eis: Op de eigen parkeerplaats zijn voorzieningen voor het elektrisch opladen van auto’s voor personeel en bezoekers. 5% van de parkeerplaatsen dient te zijn voorzien van een laadpunt met een minimum van 1 laadpunt.

Toelichting: Vanuit de Europese EPDB III geldt vanaf 2025 een verplichting van minimaal één oplaadpunt op terreinen met meer dan 20 parkeerplaatsen. Aanvullend gelden richtlijnen voor het aantal te realiseren laadpunten bij renovatie en nieuwbouw. Bekijk de website van RVO voor meer informatie. 

Veel zorginstellingen zitten niet te springen om een groot deel van hun budget uit te geven en willen zich graag blijven richten op primaire uitgaven en dat kunnen wij ons goed voorstellen! Vandaar dat Orange Charging graag te hulp schiet door laadvoorzieningen kosteloos aan te bieden. Hoe dit werkt? Wij leggen het uit op onze deze pagina.

We hebben er ook een LinkedIn post over geschreven.

Conclusie

Een laadpaal bij je bedrijf zetten is niet alleen praktisch voor bezoekers, patiënten/cliënten en personeel met een elektrisch voertuig, het is ook nog eens fantastisch voor de planeet! De MTZ richt zich ook op het stimuleren van elektrisch rijden, met de verplichting van laadvoorzieningen bij zorglocaties vanaf 2025, waarbij minimaal 5% van de parkeerplaatsen laadpunten moet hebben. Orange Charging biedt ondersteuning door het kosteloos aanbieden van laadvoorzieningen, wat de transitie naar groene mobiliteit binnen de zorgsector vergemakkelijkt.

Exploiteer een laadpaal met Orange Charging: wij regelen de locatie, installatie, onderhoud en de zorginstelling profiteert. Het kan zelfs dienen als extra inkomstenbron!

Neem contact op met Orange Charging en maak de switch vandaag nog! We staan voor de zorg klaar, net zoals de zorg ook altijd voor ons klaar staat

Vincent van der Wiel Sales Executive | Specialist voor de zorgsector

Heb je (technische) vragen of liever een locatie bezoek? Een adviesgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. We beantwoorden graag al je vragen.

Interesse in onze dienstverlening?

Bij ons kun je rekenen op een betrouwbare dienstverlening en kwalitatief hoogwaardige laadvoorzieningen.

Foto-15 gecomprimeerd

We horen graag van je!

Ma t/m vr 8.00-17.00 uur